Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Cộng tác viên Marketing Online Hết hạn

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Thực tập sinh 3D - Modeling Hết hạn

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Thực tập sinh 3D Animation Hết hạn

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Thực tập sinh 2D Concept Artist Hết hạn

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Thực Tập Sinh Community & Content Talent Hết hạn

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Thực Tập Sinh Designer Talent Hết hạn

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Thực Tập Sinh Game Operation Talent Hết hạn

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Thực Tập Sinh Technical Talent Hết hạn

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

GIHOT FRESHER TRAINING PROGRAM Hết hạn

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh