Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Lập trình viên .NET Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Mobile Developer Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Frontend Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình Xamarin Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình Web Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển (R&D) Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Unity Game Developer Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Lập trình JAVA Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình Game Mobile Unity 3D – C# Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình ERP Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế