Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Unity/Cocos Creator Developer Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Game Developer Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân viên Kỹ thuật hạ tầng Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Backend Developer (NodeJS, Blockchain, C++) Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Frontend Developer Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Lập trình viên Frontend Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Lập trình viên PHP Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên PHP Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Học việc Lập trình (Front End/Back End) Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Lập trình viên .NET Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế