Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Điều phối - Dịch thuật tiếng Thái Mới

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Giám Đốc Nhân Sự Hết hạn

Nghề nghiệp: Hành Chính Nhân Sự

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

Trưởng bộ phận Đào tạo Hết hạn

Nghề nghiệp: Đào tạo

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Trợ lý dự án Hết hạn

Nghề nghiệp: Trợ lý

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

3D Animator Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

3D Modeling Artist Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

Lập trình viên Frontend Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Lập trình viên PHP Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Community Hết hạn

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

CTV Quản lý cộng đồng Hết hạn

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế