Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Điều phối - Dịch thuật tiếng Trung Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Giám Đốc Nhân Sự Hết hạn

Nghề nghiệp: Hành Chính Nhân Sự

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Trưởng bộ phận Đào tạo Hết hạn

Nghề nghiệp: Đào tạo

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân Viên Digital Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Digital Marketing

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Community Hết hạn

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Cộng tác viên Dịch thuật tiếng Thái Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Cộng tác viên Marketing Online Hết hạn

Nghề nghiệp: Marketing

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Chăm sóc khách hàng Hết hạn

Nghề nghiệp: Chăm sóc khách hàng

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Điều phối - Dịch thuật tiếng Myanmar Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Kế toán Hết hạn

Nghề nghiệp: Kế toán

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế