Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Unity/Cocos Creator Developer Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Game Developer Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Backend Developer Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Kỹ thuật hạ tầng Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Chăm sóc khách hàng VIP Mới

Nghề nghiệp: Quản lý cộng đồng

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Design Mới

Nghề nghiệp: Creative

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Video Editor Mới

Nghề nghiệp: Creative

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Phát triển cộng đồng Mới

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Giám Đốc Nhân Sự Mới

Nghề nghiệp: Hành Chính Nhân Sự

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

Nhân viên Vận hành Game Mới

Nghề nghiệp: Vận hành game

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế