Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân Viên Marketing Online Mới

Nghề nghiệp: Digital Marketing

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Video Editor Mới

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Cộng tác viên Marketing Online Hết hạn

Nghề nghiệp: Marketing

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên PHP Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân viên Unity/Cocos Creator Developer Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Game Developer Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân viên Digital Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Marketing

Nơi làm việc: Hà Nội

Lập trình viên PHP Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

3D Animator Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

3D Modeling Artist Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế