Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Đối ngoại - Dịch thuật tiếng Nga Mới

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân viên Digital Marketing Mới

Nghề nghiệp: Marketing

Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân viên Điều phối - Dịch thuật tiếng Hàn Mới

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân viên Điều phối - Dịch thuật tiếng Trung Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Marketing Online Hết hạn

Nghề nghiệp: Digital Marketing

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Sáng tạo Nội dung Hết hạn

Nghề nghiệp: Media

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Cộng tác viên Marketing Online Hết hạn

Nghề nghiệp: Marketing

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Trưởng bộ phận Đào tạo Hết hạn

Nghề nghiệp: Đào tạo

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Giám Đốc Nhân Sự Hết hạn

Nghề nghiệp: Hành Chính Nhân Sự

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Community Hết hạn

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế