Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Điều phối - Dịch thuật tiếng Myanmar Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Kế toán Hết hạn

Nghề nghiệp: Kế toán

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Graphic Design Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Đối ngoại - Dịch thuật tiếng Campuchia Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Lập trình viên .NET Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Mobile Developer Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Frontend Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Đối ngoại - Dịch thuật tiếng Lào Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Đào tạo Hết hạn

Nghề nghiệp: Đào tạo

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Lập trình Xamarin Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế