Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Content Creator Mới

Nghề nghiệp: Truyền thông

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

3D Animator Mới

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

3D Modeling Artist Mới

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

Học việc Lập trình (Front End/Back End) Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Graphic Designer Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Lập trình viên PHP Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Frontend Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Lập trình viên .NET Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Điều phối - Dịch thuật tiếng Trung Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing Online Hết hạn

Nghề nghiệp: Digital Marketing

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế