Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Unity/Cocos Creator Developer Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Game Developer Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân viên Kỹ thuật hạ tầng Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Kế toán Mới

Nghề nghiệp: Kế toán

Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân viên Quản lý cộng đồng Mới

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Giám Đốc Nhân Sự Mới

Nghề nghiệp: Hành Chính Nhân Sự

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

Nhân viên Điều phối - Dịch thuật tiếng Campuchia Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Huế

Nhân viên HR - Admin Hết hạn

Nghề nghiệp: Hành Chính Nhân Sự

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Huế

Trợ lý dự án Hết hạn

Nghề nghiệp: Trợ lý

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Community Hết hạn

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế