Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Thực Tập Sinh Designer Talent Mới

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Thực Tập Sinh Game Operation Talent Mới

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Thực Tập Sinh Technical Talent Mới

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Thực Tập Sinh PR & Marketing Talent Mới

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Thực Tập Sinh Community & Content Talent Mới

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

GIHOT FRESHER TRAINING PROGRAM Hết hạn

Nghề nghiệp: Thực tập sinh

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh