Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Frontend Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình Web Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Lập trình viên .NET Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình Xamarin Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển (R&D) Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Unity Game Developer Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Lập trình JAVA Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình Game Mobile Unity 3D – C# Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình ERP Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế