Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Overseas Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Đối ngoại - Dịch thuật tiếng Campuchia Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Cộng tác viên Đối ngoại dịch thuật tiếng Nhật Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế