Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Lập trình viên .NET Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Vận hành Game Client Hết hạn

Nghề nghiệp: Vận hành game

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên vận hành game Mobile Hết hạn

Nghề nghiệp: Vận hành game

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Content Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình Web Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Graphic Design Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên PR Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Truyền thông

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Chăm sóc khách hàng Hết hạn

Nghề nghiệp: Chăm sóc khách hàng

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Hành chính nhân sự Hết hạn

Nghề nghiệp: HR Admin

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Đối ngoại - Dịch thuật tiếng Campuchia Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh