Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Lập trình viên .NET Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Graphic Design Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên PR Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Truyền thông

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Hành chính nhân sự Hết hạn

Nghề nghiệp: HR Admin

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Chăm sóc khách hàng Hết hạn

Nghề nghiệp: Chăm sóc khách hàng

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Đối ngoại - Dịch thuật tiếng Campuchia Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển (R&D) Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Game Design - Thiết kế nội dung Game Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Unity Game Developer Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Quản lý cộng đồng Hết hạn

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh