Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Lập trình JAVA Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên OV tiếng Campuchia Mới

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Lập trình Game Mobile Unity 3D – C# Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Lập trình viên .NET Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Content Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình ERP Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Frontend Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên PR Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Truyền thông

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên vận hành game Mobile Hết hạn

Nghề nghiệp: Vận hành game

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Vận hành Game Client Hết hạn

Nghề nghiệp: Vận hành game

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế