Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Frontend Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình Web Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên vận hành game Mobile Hết hạn

Nghề nghiệp: Vận hành game

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Lập trình viên .NET Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Vận hành Game Client Hết hạn

Nghề nghiệp: Vận hành game

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Graphic Design Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Content Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Digital Marketing Game Online Hết hạn

Nghề nghiệp: Digital Marketing

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên PR Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Truyền thông

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Thiết kế kịch bản game Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh