Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Lập trình JAVA Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Hành chính nhân sự Mới

Nghề nghiệp: HR Admin

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Chăm sóc khách hàng Mới

Nghề nghiệp: Chăm sóc khách hàng

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Đối ngoại - Dịch thuật tiếng Campuchia Mới

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển (R&D) Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Game Design - Thiết kế nội dung Game Mới

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Unity Game Developer Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Quản lý cộng đồng Mới

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Back - End Developer Mới

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Lập trình viên .NET Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế