Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Lập trình Game Mobile Unity 3D – C# Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình ERP Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình JAVA Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Content Marketing Mới

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên vận hành game Mobile Mới

Nghề nghiệp: Vận hành game

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Vận hành Game Client Mới

Nghề nghiệp: Vận hành game

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình Web Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Digital Marketing Game Online Hết hạn

Nghề nghiệp: Digital Marketing

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Frontend Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Graphic Design Hết hạn

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế