Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Frontend Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình Web Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Lập trình viên .NET Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Game Design Mới

Nghề nghiệp: Thiết kế

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình Xamarin Mới

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh Mới

Nghề nghiệp: Giám đốc điều hành chi nhánh

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Overseas Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Digital Marketing Game Online Hết hạn

Nghề nghiệp: Digital Marketing

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Content Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Vận hành Game Client Hết hạn

Nghề nghiệp: Vận hành game

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế