Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Frontend Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Lập trình viên .NET Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Mobile Developer Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Đạo diễn quay phim Hết hạn

Nghề nghiệp: Media

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Đào tạo Hết hạn

Nghề nghiệp: Đào tạo

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên Đối ngoại - Dịch thuật tiếng Lào Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Lập trình Xamarin Hết hạn

Nghề nghiệp: Kỹ thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Digital Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Digital Marketing

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Community Hết hạn

Nghề nghiệp: Community

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên PR Marketing Hết hạn

Nghề nghiệp: Truyền thông

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế